Leden van Behoud Soester Hoogveen hebben vandaag de petitie ‘Behoud het Soester Hoogveen’ aangeboden aan wethouders Aukje Treep-van Hoeckel, verantwoordelijk voor de omgevingswet en Harrie Dijkhuizen verantwoordelijk voor ruimte en grondbeleid.

1086 betrokken bewoners uit Soest hebben de petitie inmiddels ondertekend. Zij onderschrijven de  zienswijze die Behoud Soester Hoogveen heeft ingediend en vragen de gemeenteraad het Soesterveen in de aanstaande omgevingsvisie beter te beschermen.

Concreet vraagt Behoud Soester Hoogveen om in het Soesterveen de natuurwaarden te verhogen conform het plan ‘Ecologisch herstelplan Soesterveen’, (zoals vastgesteld door de Raad op 19 december 2013) en geen woningen te bouwen binnen het gebied waarop dit herstelplan betrekking heeft.

Naast de inmiddels 1086 handtekeningen van individuele personen onderschrijven ook Natuurmonumenten en IVN Eemland de petitie. Ook zij maken zich zorgen over de wijze waarop de natuurwaarden in de omgevingsvisie beschermd worden.

Voor de zomer heeft de gemeenteraad ingestemd de ontwerp omgevingsvisie. Op dit moment werkt de gemeente aan de Nota van beantwoording van de zienswijzen. Hierin maakt de gemeente bekend of zij aanleiding ziet om de voorgestelde aanpassing door te voeren. Deze Nota wordt betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg door de gemeenteraad. Dit vindt naar verwachting plaats in december 2021.


Zienswijze

De ‘ontwerp-omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze gemeente wordt ingericht in de komende jaren. Jammer genoeg wordt het Soesterveen in de nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

Om dit in de definitieve versie recht te zetten hebben we een gedegen zienswijze opgesteld. Hierin lichten we toe waarom de concept-omgevingsvisie nog onvoldoende is en doen een voorstel voor verbetering van de omgevingsvisie.

Help ook mee het Soesterveen te beschermen

Om de zienswijze kracht bij te zetten, zijn we de petitie ‘Behoud het Soester Hoogveen’ gestart. De petitie maakt zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving de zienswijze onderschrijven.

De zienswijze is inmiddels naar het college gestuurd maar je kunt de petitie nog steeds ondertekenen. Hoe meer burgers met een warm hart voor natuur en groen dit doen, hoe krachtiger ons signaal.

Help mee, teken ook de online petitie en deel dit bericht.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

Deel en volg ons