Diverse omwonenden hebben donderdagavond 2 juni een uitnodiging van RV&O ontvangen voor participatiebijeenkomsten rond het plan om ongeveer 175 woningen te bouwen op het van Oest-terrein en het achterliggende Soesterveen. De bijeenkomsten zijn gepland in de middagen en avonden van 14, 15 en 23 juni. Verschillende omwonenden hebben gevraagd hoe hier het beste mee om te gaan. In het kernteam hebben we hierover overlegd en zijn we tot het volgende gekomen.

Neem deel aan de participatie

Heb je gelegenheid om een sessie bij te wonen, schrijf je in en ga erheen. Geef daar als terugkoppeling dat het plan veel te omvangrijk is en dat je van mening bent dat bebouwing conform het huidige bestemmingsplan “Overhees-Boerenstreek” akkoord is: 12 woningen op het van Oest-terrein.

Meer woningen in het achterliggende gebied -bestemmingsplan “Buitengebied”- schaden de natuur van het Soester Hoogveen en zijn in strijd met het door de gemeenteraad aangenomen Herstelplan.

Heeft u geen gelegenheid, reageer dan naar RV&O dat het voor u niet past omdat de uitnodiging erg kort tevoren is verstuurd en dat u graag zo’n bijeenkomst in september wil bijwonen. De uitnodiging daarvoor moet dan bij voorkeur een maand eerder worden verstuurd.

Geen uitnodiging ontvangen?

Heb je de uitnodiging van RV&O niet gekregen, reageer desgewenst alsof deze aan je is doorgestuurd.

Op deze manier geven we RV&O twee boodschappen mee:

  1. Deze uitnodiging was te kort tevoren verstuurd: serieuze participatie vraagt zorgvuldige planning en voorbereiding
  2. Er is een grote groep natuurliefhebbers die meer dan 12 woningen niet ziet zitten.

Behoud Soester Hoogveen in gesprek

Los van deze inspraakavonden hebben we ook een uitnodiging gekregen om als Behoud Soester Hoogveen in gesprek te gaan. We hebben besloten het gesprek aan te gaan en houden je op de hoogte.

Plankaart Ecologisch herstel Soesterveen met plancontouren (klik voor een pdf)
Deel en volg ons