Op 8 december en 16 december is er in de gemeenteraad van Soest uitgebreid gesproken over het behoud van de natuur van het Soester Hoogveen en de bouwplannen voor dit gebied. Het onderwerp staat duidelijk op de kaart in de raad. Daarmee werpt alle aandacht die wij gevraagd hebben van de raadsleden, wethouders en de pers zijn vruchten af.

Veel van de partijen hebben in gesprekken met ons aangegeven woningbouw niet te zien zitten en het hoogveen te willen behouden als natuurgebied. Zo veel dat er een meerderheid voor zou zijn. Op basis daarvan hadden wij de verwachting dat onze zienswijze op 21 december omgezet zou worden in een amendement op de omgevingsvisie. Met dat amendement zou het herstelplan uitgewerkt worden en nieuwbouwplannen definitief van de baan zijn.

Stemmen Soester partijen

Helaas werkt het in de Soester politiek anders. Er is wel degelijk een amendement ingediend door GroenLinks, DSN en POS, waarmee de toekomst van het Soesterveen als natuurgebied veilig kon worden gesteld. Tijdens de raadsvergadering deden een aantal partijen mooie uitspraken over natuurbehoud in het Soesterveen, om vervolgens tijdens de stemming toch ‘tegen’ te stemmen. Dus haalde dit amendement helaas geen meerderheid. Uiteindelijk stemden alleen Groen Links, DSN, POS en LAS en Soest2002 voor de motie. VVD, GGS, CDA, CU/SGP en PvdA stemden tegen het opnemen van natuurbehoud van het Soesterveen in de omgevingsvisie.

Amendement kwelwater

Gelukkig werd een amendement van GGS wel aangenomen. Met dit amendement voegt de raad toe aan de Omgevingsvisie dat Soest streeft naar het robuuster maken van gebieden die water vasthouden. Voor de gebieden Wieksloot en Pijnenburg (en dus ook Soesterveen) is het streven dat het vermogen om water vast te houden tenminste gelijk blijft en liefst wordt vergroot. In de mondeling toelichting gaf GGS aan bezorgd te zijn dat door nieuwbouw de waterhuishouding in de omliggende wijken (Overhees) ernstig wordt verstoord, omdat kwelwater in grote hoeveelheden omhoog komt in het hoogveen.

Al met al is deze uitkomst frustrerend, maar wij gaan onvermoeibaar voort en zullen de partijen alsnog aan hun eerdere uitspraken houden. Daarin worden we gesteund door vele bewoners en de natuurorganisaties. Met de gemeenteraadverkiezingen over een paar maanden zullen partijen duidelijkheid moeten geven over hun standpunt over het Soester Hoogveen en dan ook woord bij de daad voegen. Wij (net als u) houden dit goed in de gaten en zullen u hierover blijven informeren.

Deel en volg ons