Het Soesterveen is een kwetsbaar natuurgebied en daarom kunnen we het terrein niet zomaar betreden. Maar af en toe bezoeken kenners het gebied om te inventariseren. Jaap van den Berg is zo iemand en hij weet onder andere veel over solitaire bijen, vogels en paddenstoelen. Jaap is sinds jaar en dag lid van Natuurmonumenten en IVN. Afgelopen december gaf hij een rondleiding aan enkele natuurliefhebbers waaronder Dimitry, lid van onze kerngroep Behoud Soester Hoogveen.

Een rondleiding met natuurkenner Jaap van den Berg

Ze lopen door het gebied langs een route waar Natuurmonumenten goedkeuring voor heeft gegeven. Jaap legt uit dat hij vooraf bewoners informeert als hij het gebied bezoekt. Dat voorkomt dat omwonenden gaan bellen dat er ongewenst bezoek is.

Vrij snel maakt hij de groep attent op de aanwezigheid van een paddenstoel die in Soest alleen hier te vinden is: het Blauwgroen trechtertje. Dat je de kleine paddenstoel, die zijn naam eer aandoet, hier met tientallen kunt vinden, is geen toeval. Het is een pionierssoort die de afgegraven voedselarme, schone en iets zure bodem de komende jaren benut.

Lopend door het gebied ziet Jaap ongeveer 50 sijsjes vliegen. Het gemak waarmee hij vogels determineert dwingt bewondering af. Even later wijst hij ons op een havik die langs vliegt. Alles wordt ook meteen geregistreerd op waarneming.nl.

Waarnemingen publiceren

Goedgekeurde waarneming van de zeldzame, inheemse Gewone tubebij

Alle waarnemingen van Jaap meldt hij op het grootste natuurplatform van Nederland; Waarneming.nl.  Op deze site kan iedereen zijn waarnemingen delen. Om ervoor te zorgen dat de database de juiste gegevens deelt worden alle waarnemingen gevalideerd. Hierbij worden verschillende stadia gehanteerd met als beste status: Goedgekeurd met bewijs.

Het valideren van een zeldzame waarneming neemt soms enige tijd in beslag. Hierdoor kan het gebeuren dat de Gewone tubebij die Jaap al op 6 augustus 2021 waarnam pas in januari van dit jaar is goedgekeurd. Deze zeldzame, inheemse bij, met de wetenschappelijke naam Stelis breviuscula, staat op de Rode lijst Bijen in de categorie kwetsbaar.

Natuur in eigen tuin

Helaas wordt de eerder waargenomen zonnedauw tijdens de rondleiding niet waargenomen. Waarschijnlijk is het al te koud geweest en heeft deze vleesetende plantensoort zich teruggetrokken. Na een klein uurtje staat de groep weer op de Wieksloterweg en laat Jaap de kans niet voorbij gaan om informatie mee te geven over manieren om je tuin bijvriendelijk te maken. Bijvoorbeeld over het bijzondere project Heuvelrugtuin, waarmee je door het aanleggen van een Heuvelrugtuin onderdeel kunt worden van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Benut de gelegenheid

Het is een bijzondere ervaring om je eigen omgeving te bekijken door de ogen van een natuurkenner. Diverse natuurverenigingen organiseren geregeld soortgelijke wandelingen door Soest. Ben je eens in de gelegenheid maak er dan gebruik van!

Deel en volg ons