Waarom een petitie?

Tijdens de raadsperiode 2018-2022 heeft RV&O projectontwikkeling de mogelijkheid gekregen om te onderzoeken of woningbouw in het Soesterveen een mogelijkheid is.

De plannen strekken veel verder dan de mogelijkheden in het huidige bestemmingsplan biedt en gaan volledig voorbij aan het Ecologisch Herstelplan Soesterveen dat al in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. De eerste fase van dit plan is in 2018 uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten.

Een groot deel van het plangebied Soesterveen wordt bedreigd door plannen voor grootschalige woningbouw (175 woningen). Het rapport ‘Ecologisch herstel Soesterveen’, dat in opdracht van Natuurmonumenten is opgesteld, wijst uit dat de beoogde bouwlocatie essentieel is voor het behoud van natuurlijke en hydrologische waarden, en het laatste stukje hoogveen in de provincie Utrecht. Woningbouw zal dit teniet doen.

Plankaart Ecologisch herstel Soesterveen met plancontouren (klik voor een pdf)

Tot nu toe heeft de gemeenteraad van Soest het ontwikkelen van plannen voor woningbouw nog niet afgeblazen. Ook de in 2021 vastgestelde Omgevingsvisie Soest en Soesterberg, biedt nog onvoldoende bescherming voor dit natuurgebied.

Maak de politiek bewust

Behoud Soester Hoogveen wil de bewoners van Soest en daarmee ook de gemeenteraad van Soest bewust te maken van de bedreigingen waar het Soesterveen voor staat. Dit doen we door zichtbaar te maken hoeveel het Soesterveen voor bewoners van Soest en natuurliefhebbers betekent. Op onze website, via Facebook en Twitter, door wandelingen met raadsleden en ook met de petitie -Behoud het Soester Hoogveen-.

Tijdens de verkiezingscampagne in 2022 hebben verschillende partijen kenbaar gemaakt het belang van het Soesterveen in te zien. In verschillende verkiezingsprogramma’s is terug te vinden dat bouwen in het Soesterveen ongewenst is. Toch kunnen we er nog niet van uitgaan dat hiermee de plannen van de baan zijn

Help ons het Soesterveen beschermen

Maak zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving ons initiatief steunen en onderteken de petitie. Vraag ook mensen in uw omgeving de petitie te ondertekenen. Dit kan persoonlijk maar natuurlijk ook door ons initiatief te delen op sociale media zoals Facebook, Twitter en/of Instagram. Samen staan we sterk en komen we verder.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

We hebben gekozen voor een petitie via petities.nl omdat hiermee de betrouwbaarheid van het aantal ondertekenaars en de kwaliteit van de petitie gegarandeerd is.

Het Soesterveen met gerealiseerde herstelmaatregelen. (foto Pascal Losekoot)
Deel en volg ons