Categorie: Nieuws (Pagina 1 van 3)

Zienswijze omgevingsvisie ingediend bij gemeente

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Op dit moment speelt het opstellen van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg een belangrijke rol in de Soester politiek. In juli 2021 is de ontwerp omgevingsvisie in de gemeenteraad behandeld. De ‘ontwerp-omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze gemeente wordt ingericht in de komende jaren. Jammer genoeg wordt het Soesterveen in de nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

Zienswijze

Om dit in de definitieve versie recht te zetten hebben we een gedegen zienswijze opgesteld. Hierin lichten we toe waarom de concept-omgevingsvisie nog onvoldoende is en doen een voorstel voor verbetering van de omgevingsvisie.

Help ook mee het Soesterveen te beschermen

Om de zienswijze kracht bij te zetten, zijn we de petitie ‘Behoud het Soester Hoogveen’ gestart. De petitie maakt zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving de zienswijze onderschrijven.

De zienswijze is inmiddels naar het college gestuurd maar je kunt de petitie nog steeds ondertekenen. Hoe meer burgers met een warm hart voor natuur en groen dit doen, hoe krachtiger ons signaal.

Help mee, teken ook de online petitie en deel dit bericht.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.


Live te gast in Eem voor Eem bij Radio Soest

Zaterdag 9 oktober is Herman Exalto tussen 12:00 en 14:00 uur te gast namens Behoud Soester Hoogveen in het programma Eem voor Eem ‘Live’.

In het programma wordt onder leiding van Jean Heijl gesproken over de stand van zaken in de Soester politiek. Aanleiding is de bekendmaking van het eerste verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Op dit moment speelt het opstellen van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg een belangrijke rol in de Soester politiek. In juli 2021 is de ontwerp omgevingsvisie in de gemeenteraad behandeld. De ‘ontwerp-omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze gemeente wordt ingericht in de komende jaren. Jammer genoeg wordt het Soesterveen in de nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

Zienswijze

Om dit in de definitieve versie recht te zetten hebben we een gedegen zienswijze opgesteld. Hierin lichten we toe waarom de concept-omgevingsvisie nog onvoldoende is en doen een voorstel voor verbetering van de omgevingsvisie.

Help ook mee het Soesterveen te beschermen

Je kunt op twee manieren helpen het Soesterveen te beschermen.


1. Onderteken de petitie en onderschrijf onze zienswijze

Om de petitie bekend te maken onder de bewoners van Soest hebben we een persbericht verstuurd met de toelichting  van onze actie. Daarnaast hebben we bij 4000 huishoudens een flyer verspreid.

Help mee, teken ook de online petitie en deel dit bericht.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.


2. Dien zelf een zienswijze in

U kunt ook zelf een zienswijze indienen. Om u op weg te helpen stellen wij onze zienswijze aan u beschikbaar. U hoeft deze pdf slechts te ondertekenen en versturen naar de gemeente.

Een schriftelijke zienswijze kan tot en met 13 oktober 2021 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Soest.

Per post: t.a.v. de afdeling Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

Per e-mail: omgevingsvisie@soest.nl o.v.v. zienswijze omgevingsvisie.


Behoud Soester Hoogveen vrijdag bij Radio Soest

Vrijdag 1 oktober om 9.45 uur zal Herman Exalto namens Behoud Soester Hoogveen een interview geven bij Radio Soest. Dan komt het onderwerp hoogveen en het Soesterveen aanbod in het programma Eemland 1 Actueel. Aanleiding is de petitie die Behoud Soester Hoogveen is gestart om de natuur in het Soesterveen veilig te stellen in de komende omgevingsvisie.

Herhaling programma Eemland 1 Actueel om 14:00 en 23:00 uur.

Petitie onder de aandacht

Om de petitie bekend te maken onder de bewoners van Soest hebben we een persbericht verstuurd met de toelichting  van onze actie en zal de komende dagen bij ruim 4000 huishoudens een flyer in de brievenbus vallen.

Ondersteun ons

Teken ook de online petitie en deel dit bericht.


Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

Petitie -Behoud het Soester Hoogveen- gestart

Waarom een petitie?

In juli 2021 is de ontwerp omgevingsvisie in de gemeenteraad behandeld. De ‘ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze gemeente wordt ingericht in de komende jaren.

Het Soesterveen wordt in de nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

In het huidige bestemmingplan landelijk gebied is al in 2013 het Ecologisch Herstelplan Soesterveen vastgelegd. De eerste fase van dit plan is in 2018 uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten. Toch wordt in de ontwerp omgevingsvisie nergens vastgelegd dat verdere uitvoering van herstelplan door zal gaan.

Een groot deel van het plangebied Soesterveen wordt bedreigd door plannen voor grootschalige woningbouw (147 woningen). Het rapport ‘Ecologisch herstel Soesterveen’, dat in opdracht van Natuurmonumenten is opgesteld, wijst uit dat de beoogde bouwlocatie essentieel is voor het behoud van natuurlijke en hydrologische waarden, en het laatste stukje hoogveen in de provincie Utrecht. Woningbouw zal dit teniet doen.

Plankaart Ecologisch herstel Soesterveen met plancontouren (klik voor een pdf)

Zienswijze indienen

Op dit moment ligt de ontwerp omgevingsvisie ter Inzage. Tot 13 oktober 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend. Behoud Soester Hoogveen maakt van deze mogelijkheid gebruik om een zienswijze in te dienen voor de definitieve omgevingsvisie om daarmee de toekomst van het Soesterveen veilig te stellen.

We vragen de gemeenteraad van Soest om in de aanstaande omgevingsvisie expliciet op te nemen dat woningbouw in het Soesterveen ongewenst is, en Natuurmonumenten het herstelplan Soesterveen kan uitvoeren.

Help ons het Soesterveen beschermen

Op de website petities.nl zijn we een petitie gestart om onze actie kracht bij te zetten:

‘Petitie Behoud het Soester Hoogveen’

Maak zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving ons initiatief steunen en onderteken de petitie.
Vraag ook mensen in uw omgeving dit te doen. Dit kan persoonlijk maar natuurlijk ook door ons initiatief te delen op alle sociale media zoals Facebook, Twitter en/of Instagram.
Samen staan we sterk en komen we verder.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

Het Soesterveen met gerealiseerde herstelmaatregelen. (foto Pascal Losekoot)

Natuur op de politieke agenda; landelijk en lokaal

Op Duurzame Dinsdag, de eerste dinsdag van september riepen Landelijke natuur- en milieuorganisaties de onderhandelaars van de formatie op om tijdens de volgende fase de natuur niet langer te negeren: vergroen het regeerakkoord, maak geen #negeerakkoord.

RTV Utrecht op bezoek in het Soesterveen en achter Paleis Soestdijk

Naar aanleiding van dit bericht ging Robert Jan Booij van RTV Utrecht op onderzoek uit. Hij kreeg in het Soesterveen en achter paleis Soestdijk een inkijkje in de problemen waar natuurbeschermers mee te maken hebben.

De conclusie van Tim van de Broek, boswachter van Natuurmonumenten, over het Soesterveen is duidelijk. ‘Het natuurgebied moeten robuuster worden. Alleen op die manier kan het verlies aan biodiversiteit, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis en vermoedelijk straks ook nog de watercrisis een halt toe geroepen worden. Het Soesterveen is hiermee een voorbeeld voor vele andere waardevolle locaties.’

De omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Terwijl de onderhandelaars zich richten op de formatie wordt op lokaal niveau ook allerlei beleid ontwikkeld. Ook hierbij moeten we ervoor waken dat natuur niet ten koste gaat van bijvoorbeeld de woningcrisis. Op dit moment ligt de concept omgevingsvisie Soest en Soesterberg ter inzage. Deze visie geeft straks richting aan alle ruimtelijke vraagstukken in de gemeente Soest. Behoud Soester Hoogveen maakt zicht sterk voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van de natuurwaarden van het Soesterveen. Daarom werken we op dit moment aan een zienswijze met als doel het Soesterveen uit te bouwen tot een robuust en toekomstbestendig natuurgebied.


  • Artikel RTV Utrecht: Oproep aan kabinetsformateurs: ‘Doe als de sodemieter iets voor de biodiversiteit’ met radiofragmenten van radio M over het hoogveen in het Soesterveen en de heide achter paleis Soestdijk 

  • Nieuwsbericht Natuurmonumenten: Vergroen het regeerakkoord, maak geen #negeerakkoord

Hoe het veenlandschap ons kan redden

De Nederlandse bodem klinkt dus in, de zeespiegel stijgt, de biodiversiteit holt achteruit en we moeten drastisch onze broeikasuitstoot verminderen. Problemen te over en we weten allemaal dat de tijd dringt. Tijd voor radicale verandering, dus. We zullen daarvoor ook verder moeten kijken dan onze neus lang is. Er is namelijk een plantje dat ons kan redden: veenmos.

Levend veenmos, een natuurlijk CO2-opslagplaats

Het veen draagt nu nog bij aan de CO2-uitstoot. Het is namelijk grotendeels drooggelegd en daardoor komt er zuurstof bij die dode plantjes en verdwijnt al die koolstof de lucht in. Maar als je het weer nat maakt, zoals het duizend jaar geleden ook was – Nederland bestond toen bijna voor de helft uit veen – kunnen we van het veen weer een natuurlijke CO2-opslagplaats maken.

En laat vernatten nu net de essentie zijn van de getroffen maatregelen bij het herstelplan Soesterveen. Benieuwd hoe veenmos ons helpt? Lees dan het complete artikel van online redacteur Lotte Schuengel voor VPRO tegenlicht. Hierin komt ook het Ilperveld aanbod als prachtig praktijkvoorbeeld hoe een veenecosysteem in korte tijd weer gerevitaliseerd kan worden.

Verdroging en wateroverlast samen te lijf

Het VN-klimaatpanel IPCC is heel duidelijk in hun meest recente rapport. De aarde warmt op door menselijke uitstoot van broeikasgassen. Het resultaat is dat we te maken krijgen met steeds extremer weer. We krijgen te maken met meer hittegolven, droogte en extreme neerslag.  

IPCC-Verandering-in-wereldwijde-temperatuur-1-2020
IPCC-Verandering-in-wereldwijde-temperatuur-1-2020
IPCC-Verandering-in-wereldwijde-temperatuur-1850-2020
IPCC-Verandering-in-wereldwijde-temperatuur-1850-2020
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Samen maken we de oplossing

Al dat nieuws op wereldwijde schaal kan ons soms overweldigen. Maar zoals we met velen de broeikasgassen hebben veroorzaakt kunnen we ook door samenwerking het tij keren. Dat gebeurt op grote schaal door de Europese Green Deal maar ook dicht bij huis zijn volop samenwerkingsverbanden te vinden.

We zijn het ons niet altijd bewust maar Soest behoort tot het werkgebied van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Onder de naam Blauwe Agenda werken hier verschillende partners uit de regio Utrecht onder coördinatie van de provincie Utrecht aan de verbetering van het watersysteem op de Heuvelrug.

Werkgebied Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Blauwe Agenda

De Blauwe Agenda heeft als doel een robuuster watersysteem op en rond de Heuvelrug te realiseren. Daarom zijn onder de naam ‘Blauwe Agenda’ afspraken gemaakt om problemen door watertekort én wateroverlast in en rondom Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug aan te pakken.

Langere periodes van hitte en droogte gevolgd door heftige regenbuien, zorgen voor problemen in onze woonomgeving, in de natuur, bij de landbouw en voor de drinkwatervoorraad. Het gebied moet beter bestand raken tegen de invloeden van droogte aan de ene kant en wateroverlast aan de andere kant. Door regenwater slimmer op te vangen en langer vast te houden in de bodem, is dat later bruikbaar voor momenten van droogte.

De Laagte van Pijnenburg

Een van de projecten die binnen de Blauwe Agenda gerealiseerd wordt, ligt in de laagte van Pijnenburg. Dit gebied heeft last van verdroging en dat wordt nu problematisch. Met alle belanghebbenden in het gebied wordt samen gewerkt aan een robuuster watersysteem. En dan is werken aan klimaatverandering ineens weer heel dichtbij. Afgelopen voorjaar konden we in de Gooi- en Eemlander lezen hoe medewerkers van het waterschap te werk gaan.

Klik op de link en lees het complete artikel als pdf.

Ecosysteemdiensten van het Soesterveen

Het Soesterveen is onderdeel van de Laagte van Pijnenburg en daarmee ook een van de gebieden die kansen biedt voor het watersysteem. Door het herstelplan Soesterveen verder uit te voeren wordt niet alleen bijgedragen aan verbetering van de biodiversiteit en landschapsbehoud. Het is ook heel geschikt voor de opslag van broeikasgassen en als regenwaterbuffer. Een gebied om heel zuinig op te zijn.


Lees het artikel: Help, de laagte van Pijnenburg verdroogt! van de Gooi- en Eemlander

Lees alles over de Blauwe Agenda en hun waardevolle initiatieven waarmee je ook zelf aan de slag kunt.

Lees meer over ecosysteemdiensten

Soesterveen weer zichtbaar

Langs fietspad Boerenstreek is sinds een paar weken een fijn trapje verschenen. Met een paar kleine stapjes omhoog wordt het, inmiddels achter riet verborgen, hoogveengebied Soesterveen ineens weer zichtbaar.  

Met de verrekijker bij de hand kunnen de watervogels gemakkelijk geobserveerd worden. Wie heel goed kijkt ziet misschien ook wel de snavelbies en dopheide in bloei komen. Kortom een mooie aanwinst voor het druk bezochte pad tussen de Clemensstraat en de Wieksloterweg.

Nachtvlinders van het Soesterveen

Er zijn 2500 soorten nachtvlinders in België en Nederland. Ze worden ook wel motten genoemd. Je kunt ze het vaakst zien in de windstille, donkere nachten van juni, juli en augustus. Ook in het Soesterveen wordt periodiek geïnventariseerd welke nachtvlinders voorkomen.

Violet en Remco van Vlinders Eemland vermelden al hun bevindingen op waarneming.nl. Een van hun vondsten van de afgelopen keer was de gegolfde spanner. En hoewel de nachtvlinder vrij algemeen is, staat deze toch als kwetsbaar op de rode lijst genoteerd.

Sommige mensen hebben wat aversie tegen de mot. Die grauwe vlinders die vaak rond straatlantaarns vliegen… Maar als je weet hoe nuttig ze zijn, gaat die weerzin misschien over. Motten zijn een belangrijke voedselbron voor vleermuizen, spinnen en vogels. De mezen in je tuin zouden bijvoorbeeld verhongeren zonder nachtvlinderrupsen.

En toch. Wanneer je de tijd neemt om eens goed in te zoomen op deze beestjes, zie je hoe ongelooflijk mooi de patronen en details zijn. De gegolfde spanner dankt zijn naam dan ook aan de talrijke donkerbruine en lichte gegolfde dwarslijnen op de vleugels. Ben je benieuwd naar meer nachtvlinders neem dan eens een kijkje op vlinderseemland.nl. Of doe de laatste week van juli nog mee aan de tuinvlindertelling van de vlinderstichting.nl

Wethouders bijgepraat tijdens rondleiding door het Soesterveen

De Soester wethouders Harrie Dijkhuizen en Aukje Treep-van Hoeckel kregen dinsdag 6 juli tijdens een wandeling door het Soesterveen een terugkoppeling over de gesprekken die Behoud Soester Hoogveen heeft gevoerd met de raadsleden van vrijwel alle partijen. In een plezierige sfeer bespraken Dimitry Dekker en Oscar Dekkers met de wethouders de aanstaande omgevingsvisie, de doelstellingen van Behoud Soester Hoogveen zoals die zijn beschreven in onze flyer en konden volop vragen stellen.

Omgevingsvisie

Wethouders Treep-van Hoeckel, o.a. verantwoordelijk voor de Omgevingswet en Natuurontwikkeling en Dijkhuizen, o.a. voor Ruimte en Grondbeleid bevestigden dat komende donderdag aan de raad gevraagd wordt in te stemmen met de Ontwerp Omgevingsvisie Soest en Soesterberg zodat deze vrij wordt geven voor ter inzagelegging. Volgende week wordt het document op de website van de gemeente Soest gepubliceerd. Vervolgens start in september de termijn voor het indienen van zienswijzen.

Gesprekken met raadsleden

Zoals we eerder meldden, hebben we met raadsleden van vrijwel alle Soester partijen een rondwandeling gemaakt langs het Soester Hoogveen, het wandellint en het door de bewonersvereniging aangekochte gebied bij de Herdersstaf. Voor sommigen bleek het Soesterveen onbekend. In deze gesprekken zijn de raadsleden herinnert aan het plan ‘Ecologisch Herstel Soesterveen’ dat is opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Een plan dat de hoge natuur- en cultuurhistorische waarden van het Soesterveen onderstreept en daarnaast ook kansen ziet op het gebied van klimaatadaptatie.

Overhandiging flyer

De wandeling met de wethouders was ook een goede gelegenheid om onze flyer te overhandigen en nog eens onder de aandacht te brengen. De flyer is verspreid bij ruim 3500 huishoudens in de Boerenstreek, de Wieksloterweg en delen van Klaarwater en Overhees. Hierin is toegelicht wat de doelstellingen zijn en waarom het Soesterveen zo waardevol is om te behouden voor nu en in de toekomt.

Bekijk hier de flyer van Behoud Soester Hoogveen

FB Rondleiding Wethouders Soest
v.l.n.r. Dimitry Dekker (BSHV), wethouder Aukje Treep-van Hoeckel, Oscar Dekkers (BSHV) en wethouder Harrie Dijkhuizen tijdens de rondwandeling met Behoud Soester Hoogveen op 6 juli 2021.
« Oudere berichten

© 2021 Behoud Soester Hoogveen

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑