Het lijkt stil rond de bouwplannen van RV&O in het Soesterveen, maar wij gaan gewoon door. Na de ‘participatie’-bijeenkomsten in juni hebben wij eigenlijk niets meer van RV&O gehoord. In deze bijeenkomsten liet 99% van de aanwezigen tegen de grootschalige bouwplannen te zijn.

In de krant lezen wij dat de projectontwikkelaar inmiddels 200 (!) woningen in zijn plan heeft opgenomen. Behoud Soesterveen zit niet stil. Wij hebben contact met de provincie Utrecht, die een enorme achterstand heeft met natuurontwikkeling. Wij spreken met de raadsleden en hebben op 2 februari wethouder Scholten en Suna rondgeleid langs het hoogveengebied. We hebben de wethouders aangegeven te begrijpen dat er gebouwd moet worden in Soest, maar dat dat nooit ten koste mag gaan van dit kostbare en unieke stuk natuur. Dat hebben ze met eigen ogen kunnen zien.

Inmiddels bereiden we ons voor op vervolgstappen. Duidelijk is en blijft dat wij tegen grootschalige nieuwbouw zijn. De bouwplannen van RV&O zijn schadelijk, leveren problemen op met de waterhuishouding (ook in de wijk Overhees) en zorgen voor gevaarlijke situaties en overlast op de Clemensstraat door de sterke toename van verkeer. Wij stoppen pas als het hoogveen een beschermd natuurgebied is geworden.

Deel en volg ons