Beste supporters van Behoud Soester Hoogveen,

Het is weer tijd voor een update over onze activiteiten rondom de bescherming van het Soester Hoogveen. In maart van dit jaar hebben wij jullie voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken.

In de tussentijd ontwikkelt de natuur rondom het Hoogveen zich rustig verder. De reeën, ijsvogels en de buizerds zijn bekende vaste gasten. Maar onlangs zijn er ook een lepelaar en een das gesignaleerd.

Daarom een stichting

Het meest in het oog springende nieuws van deze update is dat wij ons initiatief en de beweging rondom het behoud van dit mooie unieke stukje Soest een formelere status gaan geven. Dit doen wij door de oprichting van de stichting Behoud Soester Hoogveen. De stichting is een volgende stap in onze ontwikkeling om ons beter te organiseren richting o.a. gemeente en ontwikkelaar. Ook kunnen wij ons namens de stichting in mogelijke juridische procedures beter staande houden en zijn mogelijke subsidies makkelijker te verwerven. Kortom; een logische volgende stap.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen:

  • Voorzitter               Dimitry Dekker
  • Secretaris               Herman Exalto
  • Penningmeester Peter Bezemer
  • Communicatie     Oscar Dekkers

Ook de straat Klarinet vertegenwoordigd

Wat eveneens goed is om te melden is dat ook de Klarinet, sinds enkele maanden vertegenwoordigd is in ons maandelijkse overleg. Zo zijn alle straten die direct grenzen aan het gebied vertegenwoordigd. Voor de Klarinet is vooral de mogelijke forse toename van verkeer een belangrijke reden om tegen de geplande bebouwing te zijn. Er is namelijk maar één ontsluiting via de Clemenstraat mogelijk.

Soest straks onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Dat wij met elkaar wonen in een van de mooiere gebieden van Nederland is wel bekend. Maar de Provincie Utrecht wil nog een stap verder gaan door o.a. Soest en Baarn toe te voegen aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het Soester Hoogveen vormt dan een robuuste eenheid met het Nationaal Park en is geen vrij liggend stukje natuur meer.

Deel en volg ons