Deze website is opgezet door een groep lokale bewoners en natuurliefhebbers van het Soesterveen. Voor onze activiteiten hebben we de Stichting Behoud Soester Hoogveen opgericht. Hier maken we kenbaar hoe wij denken over plannen voor projectontwikkeling in het Soesterveen.

Natuurmonumenten, natuurliefhebbers en omwonenden willen dat het natuurgebied uitgebreid wordt. Zodanig dat het Soesterveen behouden blijft en beter beleefbaar wordt. Het is de enige manier om het gebied robuust genoeg te maken voor de toekomst. Daar past geen woningbouw bij.

Bekijk hier de plankaart Herstelplan Soesterveen als pdf

Al sinds 1927 heeft Natuurmonumenten het laatste stukje hoogveen van Soest in haar bezit. Natuurmonumenten wil dit stukje oernatuur behouden met het Herstelplan Soesterveen. Inmiddels is het eerste fase van het herstel uitgevoerd. En het resultaat mag er zijn.

Vrijwilligers

Natuurmonumenten kan dit niet alleen. Al jaren helpen vrijwilligers jaarlijks bij het onderhoud van het gebied. Zij komen voornamelijk uit de buurt en dragen het Soesterveen een warm hart toe.

Daarnaast zijn de omwonenden alert op nieuwe ontwikkelingen die het herstelplan in de weg zitten.

Aankoop grond door omwonenden

In 2016 kwam een strook grond evenwijdig aan de Hersderstaf te koop. De grond lag binnen het plangebied van het herstelplan Soesterveen. Omwonenden van de Herderstaf en een deel van de Hofstedering hebben toen de handen ineen geslagen. Gezamenlijk hebben zij de grond aangekocht met slecht 1 doel en uitgangspunt: Het gebied op termijn overdragen en in beheer geven aan Natuurmonumenten. Plannen zoals dat van RV&O maken aansluiting van deze grond aan het gebied van Natuurmonumenten veel moeilijker. Het realiseren van een aaneengesloten robuust hoogveencomplex komt hierdoor in gevaar.

Eerdere plannen met succes begrensd

In 2010 werd een nieuw bestemmingsplan Boerenstreek Overhees opgesteld. Daarbij werd het oorspronkelijke plan voor het Van Oestterrein flink opgerekt. In het wijzigingsvoorstel werd de bouw van 20 woningen in plaats van 12 opgenomen. Het herstelplan Soesterveen was op dat moment al klaar. Voor velen was een goede overgang van de bebouwing naar het Soesterveen van groot belang. Circa 70 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan werden ingediend. Ook een deel van de politiek kreeg oog voor de situatie. Dit leidde tot het indienen van een amendement door Gemeentebelangen Groen Soest, CDA, D66 en GroenLinks. In het huidige bestemmingsplan is nu een wijzigingsbevoegdheid opgenomen met de voorwaarden waaronder woningbouw kan plaatsvinden.

Betrokken organisaties

Deel en volg ons