Als gevolg van ontwatering zijn veel veengebieden zoals het Soesterveen verdroogd. Door oxidatie van het dode plantmateriaal komt er CO2 vrij en daalt de bodem. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veengebieden 1 megaton CO2 minder moeten uitstoten tot 2030.

Tal van landschap- en natuurorganisaties werken aan het vernatten van hun veengebieden. En daarnaast wordt er volop onderzoek gedaan naar de beste manier om het veen weer te laten groeien. Dat is dubbele winst. Er wordt geen broeikasgas meer uitgestoten maar zelfs weer opgeslagen.

Toch is het geen eenvoudige opgave. In Nederland moeten onder andere grote delen van Friesland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland hervernat worden. Maar ruim 80 procent is drooggelegd voor landbouw en daar willen bestuurders vaak niet aankomen. Zo vertelt Hans Joosten in een mooie reportage van de NRC.

Aan de wijze waarop organisaties werken aan hoogveenherstel zijn veel interessante artikelen gewijd. Hier een paar recente bijdragen op een rij:

  • NRC | 21 november 2021

Als het veen weer nat wordt en gaat groeien kan het de wereld helpen


  • Staatsbosbeheer | 1 november 2021

Bos en veen leveren belangrijke bijdrage aan klimaatdoelen


  • VPRO | 25 juni 2021

De toekomst van Nederland ligt in het veen


Help ook mee het Soesterveen te beschermen

Om onze zienswijze op de omgevingsvisie Soest en Soesterberg kracht bij te zetten, zijn we de petitie ‘Behoud het Soester Hoogveen’ gestart. De petitie maakt zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving de zienswijze onderschrijven.

De zienswijze wordt tijdens de Raadsvergadering ‘Avond Samenleving’ op 8 december 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Je kunt de petitie nog steeds ondertekenen. Hoe meer burgers met een warm hart voor natuur en groen dit doen, hoe krachtiger ons signaal.

Help mee, teken ook de online petitie en deel dit bericht.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

Deel en volg ons