Er valt wat te kiezen

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Een mooi moment om de positie van alle partijen die meedoen helder te krijgen. ‘Behoud het Soester Hoogveen’ heeft elk van de 10 partijen gevraagd, hoe zij staan tegenover nieuwbouw dan wel herstel van het Soester hoogveen. Dat levert het volgende beeld op.

Een aantal partijen zijn heel helder. Zij willen het hoogveengebied behouden en herstellen als natuurgebied. Dat zijn Groen Links, Partij Ons SOESTerberg (POS), Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) , Soest2002, BurgerBelangen Soest-Soesterberg (BBS) en CDA.

Groen Links, GGS en CDA hebben dat ook in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen. Soest2002 en BBS hebben daarbij nog geen positie ingenomen over het natuurherstelplan. Een aantal partijen geeft wel aan dat zij mogelijk bebouwen van het Van Oest-terrein en op het erf van de boerderij bespreekbaar vinden. Mits het hoogveengebied hersteld kan worden.

Eén partij is tegen bebouwing van het hoogveen, maar wil nieuwbouw in het gebied wel toestaan, “zodat het veen zoveel mogelijk behouden blijft”. Dat is de VVD.

Twee partijen hebben geen definitief standpunt en houden hun opties open: D’66 en PvdA. D’66 wil pas met een standpunt komen, wanneer de plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. PvdA zegt prioriteit te geven aan bouwen en pas af te zien van bebouwing van het Soester hoogveen, wanneer andere bouwlocaties (buiten de rode contouren) worden gevonden.

Wij hebben geen reactie gekregen van ChristenUnie/SGP en hebben op basis van hun stemgedrag in de raad in de afgelopen maanden de stellige indruk, dat zij kiezen voor woningbouw in het hoogveen.

Er is dus duidelijk wel wat te kiezen. Wij hopen dat de Soesters die het behoud van het Soester hoogveen belangrijk vinden, met dit overzicht een weloverwogen keuze zullen maken op 16 maart a.s.

Deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Soest
Deel en volg ons