De Soester wethouders Harrie Dijkhuizen en Aukje Treep-van Hoeckel kregen dinsdag 6 juli tijdens een wandeling door het Soesterveen een terugkoppeling over de gesprekken die Behoud Soester Hoogveen heeft gevoerd met de raadsleden van vrijwel alle partijen. In een plezierige sfeer bespraken Dimitry Dekker en Oscar Dekkers met de wethouders de aanstaande omgevingsvisie, de doelstellingen van Behoud Soester Hoogveen zoals die zijn beschreven in onze flyer en konden volop vragen stellen.

Omgevingsvisie

Wethouders Treep-van Hoeckel, o.a. verantwoordelijk voor de Omgevingswet en Natuurontwikkeling en Dijkhuizen, o.a. voor Ruimte en Grondbeleid bevestigden dat komende donderdag aan de raad gevraagd wordt in te stemmen met de Ontwerp Omgevingsvisie Soest en Soesterberg zodat deze vrij wordt geven voor ter inzagelegging. Volgende week wordt het document op de website van de gemeente Soest gepubliceerd. Vervolgens start in september de termijn voor het indienen van zienswijzen.

Gesprekken met raadsleden

Zoals we eerder meldden, hebben we met raadsleden van vrijwel alle Soester partijen een rondwandeling gemaakt langs het Soester Hoogveen, het wandellint en het door de bewonersvereniging aangekochte gebied bij de Herdersstaf. Voor sommigen bleek het Soesterveen onbekend. In deze gesprekken zijn de raadsleden herinnert aan het plan ‘Ecologisch Herstel Soesterveen’ dat is opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Een plan dat de hoge natuur- en cultuurhistorische waarden van het Soesterveen onderstreept en daarnaast ook kansen ziet op het gebied van klimaatadaptatie.

Overhandiging flyer

De wandeling met de wethouders was ook een goede gelegenheid om onze flyer te overhandigen en nog eens onder de aandacht te brengen. De flyer is verspreid bij ruim 3500 huishoudens in de Boerenstreek, de Wieksloterweg en delen van Klaarwater en Overhees. Hierin is toegelicht wat de doelstellingen zijn en waarom het Soesterveen zo waardevol is om te behouden voor nu en in de toekomt.

Bekijk hier de flyer van Behoud Soester Hoogveen

FB Rondleiding Wethouders Soest
v.l.n.r. Dimitry Dekker (BSHV), wethouder Aukje Treep-van Hoeckel, Oscar Dekkers (BSHV) en wethouder Harrie Dijkhuizen tijdens de rondwandeling met Behoud Soester Hoogveen op 6 juli 2021.
Deel en volg ons