Er zijn 2500 soorten nachtvlinders in België en Nederland. Ze worden ook wel motten genoemd. Je kunt ze het vaakst zien in de windstille, donkere nachten van juni, juli en augustus. Ook in het Soesterveen wordt periodiek geïnventariseerd welke nachtvlinders voorkomen.

Violet en Remco van Vlinders Eemland vermelden al hun bevindingen op waarneming.nl. Een van hun vondsten van de afgelopen keer was de gegolfde spanner. En hoewel de nachtvlinder vrij algemeen is, staat deze toch als kwetsbaar op de rode lijst genoteerd.

Sommige mensen hebben wat aversie tegen de mot. Die grauwe vlinders die vaak rond straatlantaarns vliegen… Maar als je weet hoe nuttig ze zijn, gaat die weerzin misschien over. Motten zijn een belangrijke voedselbron voor vleermuizen, spinnen en vogels. De mezen in je tuin zouden bijvoorbeeld verhongeren zonder nachtvlinderrupsen.

En toch. Wanneer je de tijd neemt om eens goed in te zoomen op deze beestjes, zie je hoe ongelooflijk mooi de patronen en details zijn. De gegolfde spanner dankt zijn naam dan ook aan de talrijke donkerbruine en lichte gegolfde dwarslijnen op de vleugels. Ben je benieuwd naar meer nachtvlinders neem dan eens een kijkje op vlinderseemland.nl. Of doe de laatste week van juli nog mee aan de tuinvlindertelling van de vlinderstichting.nl

Deel en volg ons