Meer dan 40 jaar geleden werd de Historische Vereniging Soest opgericht. Binnen een paar maanden gaf de vereniging het eerste nummer VAN ZOYS TOT SOEST uit. De toenmalige burgemeester dhr. P. Scholten benoemde in zijn ten geleide de grote waarde van het bewaren van de cultuur van toen en nu. Voor het eerste artikel van het nieuwbakken tijdschrift werd vanzelfsprekend begonnen bij het begin. De geboorteacte van Soest: een oorkonde d.d. 3 Feb. 1028, van Keizer Koenraad II.

Meer verrassend is het tweede artikel. Wie tegenwoordig denkt aan de historie van Soest noemt hoogst waarschijnlijk als eerste de Soester Eng, daarna wellicht de Soesterduinen en misschien ook nog de ligging in het Eemland. Niets van dit alles is het onderwerp van de volgende bijdrage.

Met de titel ‘Veen en turf is Soesterveen’, geschreven door Fred G. van den Beemt, begint het artikel ongeveer 7500 jaar geleden. De tijd waarin het Soesterveen ontstaat. Met een gedetailleerd tekening van Dr. H.A Visscher wordt duidelijk gemaakt hoe in duizenden jaren het veen is gevormd en op welke wijze het Soesterveen de geschiedenis van Soest heeft beïnvloed.

Neem ook eens een kijkje in dit prachtige tijdschriftenarchief. Want, om met de voorzitter van het eerste uur te spreken: ‘Met dit tijdschrift, dat gewijd is aan de geschiedenis van Soest, hopen wij, belangstelling op te wekken voor het leven van onze voorouders, als scheppende en denkende wezens en ons wijzer maakt over onze afkomst en levensloop’.

Artikel Veen en turf is Soesterveen

Deel en volg ons