Een kwestie van voorzetsels

Het Soesterveen ligt in de laagte tussen de wijken Overhees, de Boerenstreek en de Wieksloterweg en heeft natuurlijk geen echt adres met straatnaam en huisnummer. Het plangebied van het Herstelplan Soesterveen wordt daarom voor het gemak vaak vermeld als het gebied ‘Achter het Van Oest-terrein’

Het Van Oest-terrein is geen onderdeel van het Herstelplan Soesterveen. Over de mogelijkheid die het bestemmingsplan Overhees/Boerenstreek biedt om het terrein te bebouwen met 12 woningen is dan ook geen discussie.  Al in 2011 is in het huidige bestemmingsplan Boerenstreek een wijzigingsbevoegdheid opgenomen met de voorwaarden waaronder woningbouw kan plaatsvinden.

In de discussie over de woningnood en de druk op de natuur lijken partijen soms lijnrecht tegen over elkaar te staan. De werkelijkheid ligt genuanceerder. Behoud Soester Hoogveen is niet ‘tegen’ woningbouw maar ‘voor’ behoud van waardevolle natuur. Wij spreken ons niet uit tegen ontwikkelingen ‘op’ het Van Oestterrein maar over het plangebied er ‘achter’.

Het Soesterveen ligt aan beide zijden van het fietspad Boerenstreek. Of beter gezegd; Het fietspad de Boerenstreek loopt door het Soesterveen. Hiervan is fase 1 van het Herstelplan Soesterveen uitgevoerd. Dit fietspad is inmiddels zo bekend dat het ook zonder de vermelding van het Van Oest-terrein gevonden wordt.

Het fietspad Boerenstreek loopt tussen fase 1 en fase 2 van de Clemensstraat naar de Wieksloterweg.
Deel en volg ons