Ondanks de grote bezwaren, die vele omwonenden hebben tegen het bouwplan op en achter het voormalige Van Oestterrein aan de Clemenstraat in Soest, zet projectontwikkelaar RV&O vooralsnog door. Tijdens een presentatie van RV&O op 5 november 2019 in cultuurcentrum IDEA maakten ruim 100 omwonenden hun bezwaren kenbaar. Er is geen draagvlak voor aanpassing van het huidige bestemmingsplan. Het bouwplan neemt een zeer grote hap uit het laatste Hoogveengebied van de provincie Utrecht.

Het in 2011 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan biedt nog ruimte aan maximaal 12 woningen. Wethouder Harry Witte bracht destijds een plan in van 20 woningen maar werd door de overgrote meerderheid van de raad, inclusief de coalitie, teruggefloten. De buurt diende 70 bezwaarschriften in en raadsleden bepaalden dat 20 woningen te veel inbreuk maakte op het achtergelegen Hoogveen.

Natuurmonumenten heeft in 2010 voor het gebied een herstelplan gemaakt voor de uitbreiding van het natuurgebied van 2 naar 16 hectare. Daarvan is in 2018 de eerste fase uitgevoerd. De tweede fase loopt tot aan het bouwplan voor de 12 woningen op het Van Oestterrein.

RV&O heeft nu het plan opgevat om in het Soesterveen totaal 150 woningen te bouwen waaronder enkele appartementsgebouwen met vijf bouwlagen. Dat betekent een ernstige aantasting van dit bijzondere gebied met een zeer hoge natuurwaarde. De hoge grondwaterstand maakt dit gebied uitzonderlijk. Met name doordat de waterminnende vegetatie een belangrijke voedselbron en schuilplaats is voor veel dieren en vogels. De grote natuurwaarde van dit gebied is ook onderschreven door Provincie Utrecht en Natuurmonumenten

De omwonenden die zich inmiddels hebben georganiseerd, zien in het bouwplan een grote bedreiging en vernietiging van het natuurgebied. Het Soesterveen is een zeer kwetsbaar natuurterrein met een bijzondere bodem met veel bijzondere vegetatie en diersoorten. Het gebied kenmerkt zich cultuurhistorisch als een herkenbaar veenontginningslandschap met houthakwallen, sloten en percelen haaks op de Wieksloterweg.

Tot nog toe heeft de gemeente projectontwikkelaar RV&O geen halt toe geroepen en nog niet gemaand om de planvorming te staken. Omwonenden hebben zich daarom gemeld bij de wethouders Harry Dijkhuizen en Aukje Treep. In een constructief gesprek hebben zij hun grote zorgen kenbaar gemaakt over de ontwikkelingen en presenteerden zij een alternatief plan wat inzet op de uitbreiding van dit unieke stukje Soester natuurgebied. Verder roepen ze de raadsleden op om bezwaar te maken tegen de planvorming. Ook zijn de bewoners in gesprek met provincie en natuurbeschermingsorganisaties.

Informatie over het Soesterveen en het bouwplan is te vinden op www.behoudsoesterhoogveen.nl.
Nieuws is te volgen op https://www.facebook.com/behoudsoesterhoogveen en twitter @SoesterHoogveen.

Deel en volg ons