Tijd is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van natuur. Het gaat voor ons soms traag maar gelukkig wel gestaag vooruit. Natuurmonumenten heeft al in 2014 de โ€˜Natuurvisie Op Hees en Soesterveen, 2014-2032โ€™ opgesteld.

We zijn nog niet op de helft en we kunnen nu al zien we hoe de natuurparel groeit sinds fase 1 van het herstelplan Soesterveen is gerealiseerd.

Wil je meer weten over de historie en natuurlijke rijkdom van het Soesterveen en Op Hees? Lees dan nog eens dit heldere verhaal > Geliefde natuurparels

Deel en volg ons