Tijd is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van natuur. Het gaat voor ons soms traag maar gelukkig wel gestaag vooruit. Natuurmonumenten heeft al in 2014 de ‘Natuurvisie Op Hees en Soesterveen, 2014-2032’ opgesteld.

We zijn nog niet op de helft en we kunnen nu al zien we hoe de natuurparel groeit sinds fase 1 van het herstelplan Soesterveen is gerealiseerd.

Wil je meer weten over de historie en natuurlijke rijkdom van het Soesterveen en Op Hees? Lees dan nog eens dit heldere verhaal > Geliefde natuurparels

Deel en volg ons