Op Duurzame Dinsdag, de eerste dinsdag van september riepen Landelijke natuur- en milieuorganisaties de onderhandelaars van de formatie op om tijdens de volgende fase de natuur niet langer te negeren: vergroen het regeerakkoord, maak geen #negeerakkoord.

RTV Utrecht op bezoek in het Soesterveen en achter Paleis Soestdijk

Naar aanleiding van dit bericht ging Robert Jan Booij van RTV Utrecht op onderzoek uit. Hij kreeg in het Soesterveen en achter paleis Soestdijk een inkijkje in de problemen waar natuurbeschermers mee te maken hebben.

De conclusie van Tim van de Broek, boswachter van Natuurmonumenten, over het Soesterveen is duidelijk. ‘Het natuurgebied moeten robuuster worden. Alleen op die manier kan het verlies aan biodiversiteit, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis en vermoedelijk straks ook nog de watercrisis een halt toe geroepen worden. Het Soesterveen is hiermee een voorbeeld voor vele andere waardevolle locaties.’

De omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Terwijl de onderhandelaars zich richten op de formatie wordt op lokaal niveau ook allerlei beleid ontwikkeld. Ook hierbij moeten we ervoor waken dat natuur niet ten koste gaat van bijvoorbeeld de woningcrisis. Op dit moment ligt de concept omgevingsvisie Soest en Soesterberg ter inzage. Deze visie geeft straks richting aan alle ruimtelijke vraagstukken in de gemeente Soest. Behoud Soester Hoogveen maakt zicht sterk voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van de natuurwaarden van het Soesterveen. Daarom werken we op dit moment aan een zienswijze met als doel het Soesterveen uit te bouwen tot een robuust en toekomstbestendig natuurgebied.


  • Artikel RTV Utrecht: Oproep aan kabinetsformateurs: ‘Doe als de sodemieter iets voor de biodiversiteit’ met radiofragmenten van radio M over het hoogveen in het Soesterveen en de heide achter paleis Soestdijk 

  • Nieuwsbericht Natuurmonumenten: Vergroen het regeerakkoord, maak geen #negeerakkoord

Deel en volg ons