Waarom een petitie?

In juli 2021 is de ontwerp omgevingsvisie in de gemeenteraad behandeld. De ‘ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze gemeente wordt ingericht in de komende jaren.

Het Soesterveen wordt in de nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

In het huidige bestemmingplan landelijk gebied is al in 2013 het Ecologisch Herstelplan Soesterveen vastgelegd. De eerste fase van dit plan is in 2018 uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten. Toch wordt in de ontwerp omgevingsvisie nergens vastgelegd dat verdere uitvoering van herstelplan door zal gaan.

Een groot deel van het plangebied Soesterveen wordt bedreigd door plannen voor grootschalige woningbouw (147 woningen). Het rapport ‘Ecologisch herstel Soesterveen’, dat in opdracht van Natuurmonumenten is opgesteld, wijst uit dat de beoogde bouwlocatie essentieel is voor het behoud van natuurlijke en hydrologische waarden, en het laatste stukje hoogveen in de provincie Utrecht. Woningbouw zal dit teniet doen.

Plankaart Ecologisch herstel Soesterveen met plancontouren (klik voor een pdf)

Zienswijze indienen

Op dit moment ligt de ontwerp omgevingsvisie ter Inzage. Tot 13 oktober 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend. Behoud Soester Hoogveen maakt van deze mogelijkheid gebruik om een zienswijze in te dienen voor de definitieve omgevingsvisie om daarmee de toekomst van het Soesterveen veilig te stellen.

We vragen de gemeenteraad van Soest om in de aanstaande omgevingsvisie expliciet op te nemen dat woningbouw in het Soesterveen ongewenst is, en Natuurmonumenten het herstelplan Soesterveen kan uitvoeren.

Help ons het Soesterveen beschermen

Op de website petities.nl zijn we een petitie gestart om onze actie kracht bij te zetten:

‘Petitie Behoud het Soester Hoogveen’

Maak zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving ons initiatief steunen en onderteken de petitie.
Vraag ook mensen in uw omgeving dit te doen. Dit kan persoonlijk maar natuurlijk ook door ons initiatief te delen op alle sociale media zoals Facebook, Twitter en/of Instagram.
Samen staan we sterk en komen we verder.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

Het Soesterveen met gerealiseerde herstelmaatregelen. (foto Pascal Losekoot)
Deel en volg ons