Tijdens de Avond Samenleving op 8 december hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onze zienswijze op de concept omgevingsvisie Soest en Soesterberg aan de gemeenteraad van Soest toe te lichten.

Daarnaast hebben we ook onze Petitie ‘Behoud het Soesterveen’ aan de gemeenteraad aangeboden met de actuele stand van ondertekenaars. Op 8 december hadden 1.106 bewoners en natuurliefhebbers de petitie ondertekend. Een geweldig resultaat waar we bijzonder blij mee zijn.

Natuurorganisaties

Aansluitend aan onze toelichting gaf Natuurmonumenten een toelichting op de zienswijze die de Milieu- en Natuurfederatie gezamenlijk met Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht, provinciaal ambassadeur Gelderland en Utrecht, Natuurmonumenten en IVN Natuureducatie heeft ingediend. Ook hier werd het belang van het behoud van het Soesterveen nadrukkelijk aan de orde gesteld.

Raadsvergaderingen 16 en 22 december

Het vervolg is nu aan de gemeenteraad. Op donderdag 16 december tijdens de opiniërende raadsbijeenkomst zal het debat gevoerd worden over de omgevingsvisie. De raad neemt dan geen besluiten, maar wisselt meningen uit en adviseert de agendering van raadsvoorstellen voor de besluitvormende raadsvergadering.

Tijdens de besluitvormende vergadering op woensdag 22 december zal de gemeenteraad vervolgens de omgevingsvisie vaststellen inclusief de Nota van beantwoording en eventueel toegevoegde amendementen.

We hopen de gemeenteraad overtuigd te hebben van de noodzaak om het Ecologisch herstelplan Soesterveen op te nemen in de omgevingsvisie en dat zij de komende vergaderingen met wijsheid en visie op de toekomst dit besluit zullen nemen.

De inspraak van Behoud Soester Hoogveen start bij minuut 50:13. Aansluitend volgt de inspraak van de gezamenlijke natuurorganisaties.

Hieronder ziet u de plankaarten die tijdens de presentatie helaas wegvielen.

Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV1
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV1
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV2
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV2
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV3
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV3
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV4
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Deel en volg ons