Het VN-klimaatpanel IPCC is heel duidelijk in hun meest recente rapport. De aarde warmt op door menselijke uitstoot van broeikasgassen. Het resultaat is dat we te maken krijgen met steeds extremer weer. We krijgen te maken met meer hittegolven, droogte en extreme neerslag.  

IPCC-Verandering-in-wereldwijde-temperatuur-1-2020
IPCC-Verandering-in-wereldwijde-temperatuur-1-2020
IPCC-Verandering-in-wereldwijde-temperatuur-1850-2020
IPCC-Verandering-in-wereldwijde-temperatuur-1850-2020
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Samen maken we de oplossing

Al dat nieuws op wereldwijde schaal kan ons soms overweldigen. Maar zoals we met velen de broeikasgassen hebben veroorzaakt kunnen we ook door samenwerking het tij keren. Dat gebeurt op grote schaal door de Europese Green Deal maar ook dicht bij huis zijn volop samenwerkingsverbanden te vinden.

We zijn het ons niet altijd bewust maar Soest behoort tot het werkgebied van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Onder de naam Blauwe Agenda werken hier verschillende partners uit de regio Utrecht onder coördinatie van de provincie Utrecht aan de verbetering van het watersysteem op de Heuvelrug.

Werkgebied Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Blauwe Agenda

De Blauwe Agenda heeft als doel een robuuster watersysteem op en rond de Heuvelrug te realiseren. Daarom zijn onder de naam ‘Blauwe Agenda’ afspraken gemaakt om problemen door watertekort én wateroverlast in en rondom Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug aan te pakken.

Langere periodes van hitte en droogte gevolgd door heftige regenbuien, zorgen voor problemen in onze woonomgeving, in de natuur, bij de landbouw en voor de drinkwatervoorraad. Het gebied moet beter bestand raken tegen de invloeden van droogte aan de ene kant en wateroverlast aan de andere kant. Door regenwater slimmer op te vangen en langer vast te houden in de bodem, is dat later bruikbaar voor momenten van droogte.

De Laagte van Pijnenburg

Een van de projecten die binnen de Blauwe Agenda gerealiseerd wordt, ligt in de laagte van Pijnenburg. Dit gebied heeft last van verdroging en dat wordt nu problematisch. Met alle belanghebbenden in het gebied wordt samen gewerkt aan een robuuster watersysteem. En dan is werken aan klimaatverandering ineens weer heel dichtbij. Afgelopen voorjaar konden we in de Gooi- en Eemlander lezen hoe medewerkers van het waterschap te werk gaan.

Klik op de link en lees het complete artikel als pdf.

Ecosysteemdiensten van het Soesterveen

Het Soesterveen is onderdeel van de Laagte van Pijnenburg en daarmee ook een van de gebieden die kansen biedt voor het watersysteem. Door het herstelplan Soesterveen verder uit te voeren wordt niet alleen bijgedragen aan verbetering van de biodiversiteit en landschapsbehoud. Het is ook heel geschikt voor de opslag van broeikasgassen en als regenwaterbuffer. Een gebied om heel zuinig op te zijn.


Lees het artikel: Help, de laagte van Pijnenburg verdroogt! van de Gooi- en Eemlander

Lees alles over de Blauwe Agenda en hun waardevolle initiatieven waarmee je ook zelf aan de slag kunt.

Lees meer over ecosysteemdiensten

Deel en volg ons