De brede welvaart stabiel, maar grote druk op de natuur. Dit blijkt uit de ‘Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, werd ook de ‘Monitor Brede Welvaart’ aan de tweede kamer gepresenteerd. In dit rapport wordt de ontwikkeling van welvaart in Nederland in de brede zin van het woord belicht. Dus niet alleen economisch maar ook ecologisch, sociaal-maatschappelijk.

De publicatie gaat ook uitgebreid in op hoe brede welvaart in Nederland zich in het licht van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties ontwikkelt. Per indicator is bepaald welke trend die heeft vanuit de optiek van de SDG-doelstelling en welke positie Nederland voor die indicator inneemt op de Europese ranglijst.

Leven op het land

Wat betreft de natuur (SDG 15 Leven op het land) is de conclusie ronduit zorgwekkend. Bij indicatoren voor ruimte voor de natuur, en de biodiversiteitsindicatoren verslechterd de situatie gestaag. Het beschikbare oppervlak natuur en bos per persoon in Nederland is de kleinste van alle 27 EU-landen. Het aantal diersoorten neemt de laatste jaren af.

Breek de trend

Gemeentes en Provincies kunnen zich dit aantrekken. Een natuurparel zoals het Soesterveen met een vastgesteld herstelplan verdient actief beleid voor bescherming, herstel en uitbreiding van de natuur.

Lees hier de publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek: Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021

Deel en volg ons