Zaterdag 9 oktober is Herman Exalto tussen 12:00 en 14:00 uur te gast namens Behoud Soester Hoogveen in het programma Eem voor Eem ‘Live’.

In het programma wordt onder leiding van Jean Heijl gesproken over de stand van zaken in de Soester politiek. Aanleiding is de bekendmaking van het eerste verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Op dit moment speelt het opstellen van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg een belangrijke rol in de Soester politiek. In juli 2021 is de ontwerp omgevingsvisie in de gemeenteraad behandeld. De ‘ontwerp-omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze gemeente wordt ingericht in de komende jaren. Jammer genoeg wordt het Soesterveen in de nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

Zienswijze

Om dit in de definitieve versie recht te zetten hebben we een gedegen zienswijze opgesteld. Hierin lichten we toe waarom de concept-omgevingsvisie nog onvoldoende is en doen een voorstel voor verbetering van de omgevingsvisie.

Help ook mee het Soesterveen te beschermen

Je kunt op twee manieren helpen het Soesterveen te beschermen.


1. Onderteken de petitie en onderschrijf onze zienswijze

Om de petitie bekend te maken onder de bewoners van Soest hebben we een persbericht verstuurd met de toelichting  van onze actie. Daarnaast hebben we bij 4000 huishoudens een flyer verspreid.

Help mee, teken ook de online petitie en deel dit bericht.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.


2. Dien zelf een zienswijze in

U kunt ook zelf een zienswijze indienen. Om u op weg te helpen stellen wij onze zienswijze aan u beschikbaar. U hoeft deze pdf slechts te ondertekenen en versturen naar de gemeente.

Een schriftelijke zienswijze kan tot en met 13 oktober 2021 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Soest.

Per post: t.a.v. de afdeling Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

Per e-mail: omgevingsvisie@soest.nl o.v.v. zienswijze omgevingsvisie.


Deel en volg ons