Vorige week concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’ dat bodem en water weer centraal moeten staan bij de zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit.

Het herstelplan #Soesterveen draagt duidelijk bij aan belangrijke waardes zoals landschapsbehoud, biodiversiteit, waterbuffering en opslag van broeikasgassen. Het is een plek die door zijn specifieke bodem en waterhuishouding ruimte biedt aan bijzondere dieren en planten. Daar past geen woningbouw bij.

Lees het nieuwsbericht hier > PBL Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet